En vejledning til grade

- en vejledning til instrumentallærere

ABRSMs gradesystem er et værktøj for læreren til at udvikle elevens talent og gøre undervisningen mere spændende. Gradesystemet indebærer ikke nogen bestemt metode, men har dog en vis betydning for indholdet i undervisningen. Med det mål at udvikle den hele og selvstændige musiker – professionel eller amatør – inddrager gradesystemet skalaarbejde, prima vista/nodelæsning og lyttetræning som en naturlig del af undervisningen på alle niveauer. Herudover lægger gradesystemet vægt på musikalsk mangfoldighed, hvilket kommer til udtryk ved, at mange forskellige genrer fra barok, klassik og romantik til stilarter i det 20. århundrede er repræsenteret i repertoiresamlingerne for de respektive instrumenter.

Ønsket om at udvikle den hele musiker afspejles i de prøver, som knytter sig til gradesystemet, og som afholdes over hele verden. Indholdet i disse gradeprøver er:

  • Tre stykker i forskellige genrer
  • Skalaer og treklange i udvalg
  • Et kort prima vista-stykke
  • En lille lyttetest (bestående af 3-4 forskellige opgaver)

Gradeprøven kan være et middel til at strukturere og sikre kvaliteten af lærerens undervisning og elevens arbejde. Målet er således den læring, som prøven fremmer, og ikke prøven i sig selv. Ikke desto mindre ønsker elev og lærer naturligvis det bedst mulige resultat ved selve prøven. Hvis du er instrumentallærer og gerne vil bruge gradesystemet til en eller flere af dine elever, kan du på de følgende sider læse mere om, hvordan du kommer i gang.

Hvordan du sætter dig ind i graderepertoiret for dit instrument

ABRSM udgiver repertoirelister (eng.: syllabus) for næsten alle instrumenter. Disse kan fås i form af en brochure, som du kan få tilsendt ved at henvende dig til den danske koordinator (eng.: Local Representative). Du kan også finde dem på ABRSMs hjemmeside.

Find dit instrument og klik på Complete Syllabus eller på den grade (1-8), du er interesseret i. Hvor mange stykker, der er i en grade, afhænger af instrument og grade. Med henblik på en gradeprøve er det kun nødvendigt for en elev at lære tre af disse stykker – et stykke fra hver af listerne A, B og C. Undtaget er dog sang, hvor eleven skal synge fire sange.

Udover stykkerne er der tre støttediscipliner. Det drejer sig om skalaer & treklange (eng.: scales & arpeggios), prima vista (eng.: sight-reading) og lyttetræning (eng.: aural training/tests). Prøvekravene i forbindelse hermed fremgår også af repertoirelisterne.

 

Hvordan du skaffer noder og undervisningsmaterialer

Nogle af stykkerne på repertoirelisterne kender du sikkert i forvejen. Måske har du ligefrem nogle af dem liggende. Men der vil utvivlsomt også være nye stykker, som du ikke kender. Næste skridt er derfor at bestille de noder, som du kunne tænke dig at bruge til dine elever. Det kan være svært at afgøre ud fra titlen, så man må blot bestille de noder, som man tror, man vil bruge.

For instrumenterne klaver, violin, fløjte og klarinet udgiver ABRSM særlige samlinger af eksamensstykker. Disse hæfter hedder ”Selected Exam Pieces”, og her får man ni af stykkerne til en grade samlet i en enkelt bog. For øvrige instrumenter findes stykkerne i forskellige nodebøger, og det er derfor et lidt større arbejde at skaffe noderne hjem, men det er imidlertid ret let at bruge Boosey & Hawkes' hjemmeside.

Vælg dit instrument under Syllabus/List. Vælg derefter den grade, som du ønsker at købe noder til. Her kan du se billeder af de nodehæfter, som stykkerne indgår i, samt hvad de koster. Du kan også klikke på nodebilledet og få nærmere oplysninger. Endvidere kan du lægge noden din indkøbskurv, hvis du har til hensigt at købe den. For de fleste instrumenter er det muligt at købe cd'er med indspilninger af og playalong tracks til stykkerne. Nederst på siden er der som regel henvisning til skalabøger (eng.: scales & arpeggios), prima vista-materialer (eng.: sight-reading tests) og hørelærematerialer (eng.: preparation for the aural tests). Disse materialer er nødvendige for dig at have, hvis nogle af dine elever skal til gradeprøve.

I forbindelse med undervisningsmaterialer og noder skal det lige nævnes, at gradesystemet ikke er statisk. Med jævne mellemrum skiftes hele repertoiret ud. Også kravene til skalaer & treklange, prima vista og lyttetest revideres indimellem. En lærer, der anvender gradesystemet, må således være fleksibel og opmærksom på eventuelle ændringer. I repertoirelisterne er det angivet, hvor længe de er gyldige og dermed, hvornår man skal regne med ændring af repertoiret og prøvekravene.

Hvilke af dine elever skal til gradeprøve

Nu har du sat dig ind i repertoiret (stykker, skalaer & treklange, prima vista og lyttetræning) for dit instrument. Og du har skaffet de nødvendige noder og undervisningsmaterialer hjem. Næste skridt er at finde ud af, om nogle af dine elever kunne tænke sig at gå til en gradeprøve. Det bedste er nok simpelthen at præsentere dem for idéen og informere dem om, hvilken indsats der forventes af dem. Hvis nogle af dem gerne vil til prøve, så er der spørgsmålet om betaling. I forbindelse med gradeprøver er der et prøvegebyr. Hertil kommer udgifter til akkompagnatør og noder. Hvis der ikke findes andre finansieringsmuligheder, må forældre/værge eller eleven selv være indstillede på at betale dette beløb.

 

Hvordan du planlægger gradeprøver

Nu hvor du har fået afklaret, hvilke af dine elever der skal til gradeprøve, er det tid til at planlægge forløbet. Du har brug for at kende prøvetidspunktet (eng.: exam date). I Danmark er der mulighed for at gå til gradeprøve to gange om året: I april/maj og november/december. (Man skal være opmærksom på, at testen i efteråret muligvis vil finde sted i Malmö, fordi der endnu er meget få elever, der går til prøve på den tid af året). Den endelige prøvedato får man først at vide nogle uger efter, man har indsendt sine tilmeldinger.

Afhængig af på hvilken tid af året, det er, må du afgøre, om dine elever skal til gradeprøve det kommende efterår eller det kommende forår. Hvis dine elever er meget flittige og gode til at arbejde under tidspres, så kan de måske nå at forberede sig til prøven i løbet af ca. 3 måneder. Men du kan også vælge at brede forberedelsen mere ud over året, således at de får ½-1 år til at forberede sig. Hvis du og eleven vælger den sidste mulighed, kan det sagtens kombineres med andre aktiviteter, fx at deltage i orkestre og kammermusikgrupper samt at spille stykker uden for graderepertoiret. Under alle omstændigheder er det en fordel at inddrage skalaarbejde, prima vista/nodelæsning og lyttetræning i alle eller de fleste timer. Hvis eleven går på et hørelærehold, kan lyttetræningen eventuelt ske i samarbejde med hørelærepædagogen.

Du har brug for at tage stilling til, på hvilken grade (1-8), din elev skal gå til prøve. I gradesystemet er det ikke nødvendigt at begynde med grade 1 og følge systemet slavisk op til grade 8. Hvis du fx har en elev på mellemniveau, kan han således principielt gå til prøve på grade 4 eller 5, uden at han har været til prøve før. Dette forudsætter dog oftest en ekstra indsats med hensyn til skalaer og prima vista. Med dit kendskab til prøvekravene (stykker, skalaer & treklange, prima vista, lyttetræning) og din elevs styrker og svagheder, må du vurdere, hvilken grade der er mest relevant for hende. Et ledende princip kunne være, at det er bedre at tage en gradeprøve, som er lidt for let end en, som er lidt for svær. Det er dog også vigtigt, at din elev føler sig tilstrækkeligt udfordret og har noget at stræbe efter.

I forbindelse med planlægning af gradeprøver er det en fordel at læse følgende information fra ABRSM: ”These Music Exams” og ”Examination Information & Regulations”. De kan også skaffes som brochure via den danske koordinator.

 

Hvordan du tilmelder dine elever til gradeprøver

Du og din elev er nu kommet godt i gang med arbejdet. Efterhånden som prøveperioden nærmer sig, er det nødvendigt at begynde at tænke på tilmelding. Der er bestemte tilmeldingsfrister (eng.: last date of entry). Disse ligger typisk 1½-2 måneder før prøven. Tilmeldingerne foregår skriftligt, og tilmeldingsblanketter kan du få tilsendt via den danske koordinator eller printe dem ud her. Tilmeldingsblanketten indeholder en guide til, hvordan den udfyldes. Du kan finde hjælp til at udfylde tilmeldingsblanketten her: Miniguide til tilmeldingsblanketten. Hvis du er i tvivl om noget, kan du altid kontakte den danske koordinator. Som udgangspunkt er det læreren, der tilmelder eleverne.

Særlige forhold gør sig gældende med hensyn til, hvor prøven kan finde sted. ABRSM kræver minimum tre timers eksaminationstid for at sende en censor til et bestemt sted. En gradeprøves varighed varierer afhængig af grade. Varigheden af prøven på de enkelte grades kan du se her. Hvis du ikke har elever nok til at nå op over tre timers eksaminationstid, er der to muligheder: Du kan slå dig sammen med en eller flere kolleger i nærheden og dermed opfylde kravet, eller du kan sende dine elever til det nærmeste gradecenter. Kontakt den danske koordinator for hjælp og vejledning.

I forbindelse med tilmeldingen er det vigtigt at undgå misforståelser mellem elev og lærer. Eleven må således kende vilkårene for prøven (herunder prøveindholdet); være indforstået med, at tilmeldingen er bindende, og at gebyret ikke kan refunderes (i tilfælde af sygdom kan eleven i stedet gå til prøve året efter); være indstillet på, at det endelige prøvetidspunkt først meddeles nogle få uger før prøven; og at udgifter til noder (som formodentlig allerede er skaffet på dette tidspunkt), prøvegebyr og akkompagnatør hviler på elevens skuldre, medmindre andet er aftalt. Det er en fordel for en sikkerheds skyld at få en aftale i hus med en rutineret akkompagnatør i god tid inden prøven. Elev og lærer må aftale, hvem der er ansvarlig herfor.

 

Miniguide til udfyldning af ansøgningsblanket

 

Afvikling af prøven

Man kan argumentere for, at forberedelsen hen imod prøven er det væsentlige, og at selve prøven blot repræsenterer afslutningen af et forhåbentligt lærerigt og sjovt forløb for både elev og lærer. Ikke desto mindre er alle selvfølgelig interesserede i, at selve prøven skal gå bedst muligt. Den absolut vigtigste forudsætning herfor er grundig forberedelse fra elevens side med god vejledning fra læreren. På selve dagen er der dog nogle vigtige ting at huske. For det første må kopierede noder kun bruges til prøven i helt særlige tilfælde; det skal altså være originale noder, elev og akkompagnatør anvender.

For det andet er censoren engelsksproget. Elever, der ikke kan kommunikere nogenlunde på engelsk, kan få en oversætter med til prøven. Dette skal man i så fald angive på tilmeldingsblanketten (se Hvordan du tilmelder dine elever til gradeprøver). Læreren er ikke med inde til selve prøven og kan derfor heller ikke agere oversætter.

Undervejs gør censoren sig notater i en standardformular, og giver point for de enkelte discipliner. 

Læs om pointsystemet, og se eksempler på censors notater.

 

Efter prøven

Nu er der ikke andet at gøre end at vente på resultaterne. Det kan tage nogle uger, inden disse kommer med posten. Bestående kandidater får et fint diplom samt en skriftlig evaluering af deres præstation. En milepæl er passeret, og lærer og elev kan sammen fortsætte mod nye mål og spændende udfordringer og måske, når tiden er moden til det, endnu en gradeprøve.

Læs om pointsystemet, og se eksempler på censors notater.