Du er her

Om ABRSM

Oprettelsen af ABRSM

The Associated Board of the Royal Scools of Music (ABRSM) blev oprettet i 1889 som resultatet af et samarbejde mellem Englands to førende musikkonservatorier: Royal Academy of Music (RAM) og Royal College of Music (RCM). Formålet med organisationen var at fremme musikuddannelse og derved forbedre standarderne i det engelske musikliv. I dag er også Royal Northern College of Music og Royal Scottish Academy of Music & Drama inddraget i samarbejdet.

ABRSMs aktiviteter

ABRSM er i årenes løb blevet en af de mest betydningsfulde organisationer i det engelske musikuddannelsessystem. Organisationens aktiviteter bliver således set på med stor respekt. ABRSMs vigtigste opgave er at drive og konstant videreudvikle et gradesystem til musikundervisning. Systemet giver instrumentalelever fra begynderstadiet til prækonservatorieniveau mulighed for at gå til prøve på otte forskellige grades. Grade 1 svarer til begynderniveau og grade 8 svarer omtrent til konservatoriets optagelsesprøver. Det bagvedliggende pædagogiske princip er, at man lærer bedst, når man har nogle konkrete mål at arbejde henimod.

En anden af ABRSMs opgaver er at udbyde efteruddannelseskurser og diplomuddannelser til musikere og musiklærere. Formålet med disse er at give instrumentallærere og musikere på højere niveauer mulighed for fortsat at udvikle sig professionelt.

Endvidere udgiver ABRSM undervisningsmateriale og noder af meget høj kvalitet. Der findes således en stor mængde niveauinddelt undervisningsmateriale til fagene musikteori, praktisk musikerskab (eng.: practical musicianship), hørelære/lyttetræning (eng.: aural training) samt til de forskellige instrumenter.

Den hele musiker

I gradeprøverne lægger ABRSM stor vægt på, at instrumentaleleverne udover at udvikle tekniske og udtryksmæssige færdigheder også lærer at læse noder flydende, lytte koncentreret og i det hele taget får en god musikteoretisk grunduddannelse. Det er sandsynligvis af den grund, at engelske musikere er kendt for deres ekstremt høje niveau hvad angår prima vista-spil (spil fra bladet).

Et verdensomspændende system

Siden begyndelsen i 1889 har ABRSMs gradeprøver bredt sig til hele verden. Over 600.000 elever i mere end 90 landet tager dem hvert år. I Danmark er prøverne endnu ikke så udbredte, men i disse år er interessen for dem stigende. Der er blandt andet nedsat et Gradeudvalg, som består af instrumental- og teorilærere fra forskellige musikuddannelsesinstitutioner i Danmark.

For en mere detaljeret beskrivelse af ABRSM og organisationens historie, klik her

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer