Du er her

Gradehistorien i Danmark - logbog 2007 - 2012

 

Video fra diplomoverrækkelse i Koncertsalen i Tivoli 2012, 12 elever fik overrakt deres gradediplomer i anledning af Musikskolernes dag i Tivoli

.

 

 

 

 

 

 

9.11.2012

Det interne gradeudvalg ved Det kgl. Musikkonservatorium’s rapport om grade i de pædagogiske uddannelser ses her.

24.9.2012

Rektor Bertel Krarup nedsætter et internt gradeudvalg på Det kgl. Danske Musikkonservatorium, se brev her.

15.6.2012

Gradeudvalgets rapport 2010-2012 ved docent Karen Englund ses her.

24.3.2012

Ny inspiration: invitation til grade seminar på DKDM, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rosenørns Allé 22, 1970 Frederiksberg C: Link:Invitation til Gradeseminar 24. marts 2012

Alle interesserede inviteres hermed til grade seminar i kantinen på DKDM i forlængelse af lørdagsskolen d. 24.3.2012, kl. 14:30-17:00.

Kl. 10-14 vil gradeteamet fra musikgrade.dk opholde sig uden for lokalerne 174 og 175. Her vil være en "grade-bod" med undervisningsmateriale mm. Og man kan få svar på spørgsmål om gradeprøverne i Danmark.

I lokalerne 174 og 175 vil der mellem 10 og 14 blive afholdt nogle til lejligheden arrangerede prøver på forskellige niveauer (grades) for de tilmeldte musikskoleelever med Timothy Baxter som eksaminator. Tilstede under prøverne vil være eleven, en akkompagnatør, Timothy Baxter og en oversætter. Hver prøve vil vare ca. 10 minutter.

Lørdagsskole-gradeprøverne har de engelske/internationale grade prøver som inspiration, men er ikke så omfattende. Eleverne spiller eet stykke fra graderepertoiret og får mulighed for at afprøve de øvrige tre gradetest-discipliner, som er: skalaer, bladspil og hørelære. Timothy Baxter giver eleverne feedback på baggrund af det stykke, de har spillet på deres instrument, og på baggrund af de øvrige discipliner, og desuden får de et diplom, hvor deres lørdagsskole-gradeprøve står beskrevet.

Program for seminaret.

14:30 Karen Englund byder velkommen og fortæller, "hvorfor grade i DK?"
14:40 Timothy Baxter fortæller om eksaminatorrollen gennem et langt liv
15:10 Video med grade-prøver vises v./Timothy Baxter og Elisabeth Zeuthen
15:20 Elsebeth Brodersen og Hanne Mulvad om EPTA og danske gradsprøver
15:40 Mikkel Lundkvist og Peter Vogel om grade på Orkesterefterskolen
16:00 pause - kaffe, te, sødt til hjernen
16:15 Shannon Hawes om grade i Albertslund - og i Californien
16:35 Ingrid Holck med en elev viser dagligt arbejde frem til grade-prøve
16:50 Birthe Skou om "aural" og om teori 5 som adgangsbillet til grade 6-8
17:00 slut

29.2.2012


Grade 5 teoriprøve

2012 møder i grade-udvalget: 6.1., planlagte møder: 3.2. og 2.3.

1.2.2012

Artikel i Modus: ”Interview med Shannon Hawes” af Kirsten Brunbech

29.10.2011

Grade 5 teoriprøve; Birthe Skou førte 2 elever op til den skriftlige prøve, som er adgangsgivende til praktiske prøver på grade 6, 7 og 8

19. 6. 2011

Diplomoverrækkelse i Koncertsalen i Tivoli, 12 elever fik overrakt deres gradediplomer i anledning af Musikskolernes dag i Tivoli.

7.5.2011

Praktisk prøve, "spilletest", Københavns Musikskole: 19 musikskoleelever deltog på violin, cello, blokføjte, fløjte og klarinet - grade 1-7. Examinator Helena Brown.

5.5.2011

Praktisk prøve, "spilletest", på OrkesterEfterskolen i Holstebro: 12 elever deltog på violin, bratsch og klaver. 1 elev grade 3, 6 elever grade 4, 5 elever grade 5 og 1 practical musicianship. Examinator Helena Brown. Herudover en LRSM (Licentiate of the Royal Schools of Music) i november.

1.5. 2011

Artikel i Modus: ”Gradsprøver i Danmark” af Elsebeth Brodersen.

April-maj 2011

Juniorakademiets elever på DKDM tilbydes 4x gradehørelære/teori med Birthe Skou som lærer.

26.4.2011

Generalprøve på praktisk prøve, "spilletest", inkl. hørelære-lyncoaching for 13 fløjte- og oboelever på niveauerne 1-7

1.3.2011

musikgrade.dk går i luften. Artikel herom udkom samme dag i Modus.

Februar 2011

Grade 5 teoriprøve; Birthe Skou førte 2 elever op til den skriftlige prøve, som er adgangsgivende til praktiske prøver på grade 6, 7 og 8

2011 møder i grade-udvalget: 11.2., 11.3., 29.4., 27.5., 17.6., 9.9., 11.11. og 9.12.

30.10.2010

Grade 5 teoriprøve; Birthe Skou førte 3 elever op til den skriftlige prøve, som er adgangsgivende til praktiske prøver på grade 6, 7 og 8

16. 6. 2010

Første møde i gradeudvalget, som kom til at bestå af: Karen Englund (formand), Elisabeth Zeuthen Schneider, Birthe Skou, Ingrid Holck, Mikkel Lundkvist, Peter Vogel, Eva Holck og Maj-Britt Kramer.

Øvrige møder i gradeudvalget i 2010: 3.9., 15.10., 19.11. og 10.12.

23.5.2010

Rektor Bertel Krarup ved det DKDM nedsatte et Gradeudvalg med følgende begrundelse:

“Som opfølgning på tidligere drøftelser omkring Grade, vil jeg nu konkret bede jer repræsentere DKDM i et lille udvalg, der kan tilrettelægge et forsøgsforløb i samarbejde med Sankt Annæ og OrkesterEfterskolen i Holstebro - naturligvis forudsat, at de to institutioner er interesseret i at indgå i et sådant forsøg. Udvalget bør foruden jer sammensættes af personer med passende mandat som Majbritt Kramer og Charlotte Borchorst Faurschou.
Grade er jo ikke en hovedopgave for DKDM, men vi vil i lyset af vore aktiviteter vedr. fødekæden gerne være med i et sådant forsøg. Karen har tilbudt sig som tovholder, og det tilbud vil jeg med tak tage imod. Også tak til Elisabeth, der har sagt ja til at indgå i udvalget.
Udover jeres medvirken i udvalgsarbejdet er det ikke budgetteret med midler fra DKDM's side.”
 

1.5. 2010

Artikel i Modus: ”Kan vi bruge gradesystemet” af Hans Erik Deckert   

30.4 2010

Praktisk prøve, "spilletest", på Københavns Musikskole; 11 musikskoleelever deltog på violin, cello, blokføjte, fløjte og klarinet. 1 elev grade 2, 3 elever grade 3, 1 elev grade 4, 1 elev grade 5, 4 elever grade 6 og 1 elev grade 7. 

Eksaminator var Anthony Whittaker

29. 4. 2010.

Teachers’ Seminar på OrkesterEfterskolen i Holstebro med examiner Anthony Whittaker

29.4 2010

Praktisk prøve, "spilletest", på OrkesterEfterskolen i Holstebro; 9 elever deltog på violin. 1 elev grade 2, 1 elev grade 3, 2 elever grade 4, 3 elever grade 5, 1 

DipABRSM. Eksaminator var Anthony Whittaker

20.4 2010

Generalprøve på praktisk prøve, "spilletest", inkl. hørelære-lyncoaching for 8 fløjte-og oboelever på niveauerne 1-7

Februar 2010

Grade 5 teoriprøve; Birthe Skou førte 4 elever op til den skriftlige prøve, som er adgangsgivende til praktiske prøver på grade 6, 7 og 8

1.2.2010

Artikel i Modus: ” Kan vi bruge gradesystemet?” af Grete Granerud

6.6.2009

Diplomoverrækkelse i Koncertsalen i Tivoli, 9 elever fik overrakt deres gradediplomer i anledning af Musikskolernes dag i Tivoli

2.5.2009

Praktisk prøve, "spilletest", på Københavns Musikskole; 14 musikskoleelever gik op på fløjte, obo og blokfløjte. 1 elev tog grade 1, 2 elever tog grade 2, 2 elever tog grade, 4 elever tog grade 4, 4 elever tog grade 5, og een elev tog grade 6. Eksaminator var Helen Hawthorne

14.4.2009

Møde med rektor Bertel Krarup på DKDM angående implementering af grade på den årlige lørdagsskole

30.3.2009

Generalprøve på praktisk prøve, "spilletest", inkl. hørelære-lyncoaching for 13 fløjte- og oboelever på niveauerne 1-6

Februar 2009

Grade 5 teoriprøve; Birthe Skou førte 3 elever op til den skriftlige prøve, som er adgangsgivende til praktiske prøver på grade 6, 7 og 8

19.1.2009

Forsøgsordning med gradehørelære på to hold igangsat; lærer Birthe Skou. Det ene hold bestod af elever fra 6u på SAG, det andet af elever på samme alder fra Københavns Musikskole. Alle elever modtog undervisning på et instrument, da undervisningen startede.

November 2008

Kunstrådets Musikudvalg støtter økonomisk projektet, "Det engelske ABRSM Grade systems hørelære- og teoriprøver - kan de bruges som inspirations - motivationsskabende faktor og måske fællesreferenceramme i det danske musikundervisningssystem ?", bevilling til projektet søgt af Sankt Annæ Gymnasium og Københavns Musikskole. Tovholder på forsøgsordningen: Birthe Skou

25.10 .2008

Seminar om grade i Odense med Elisabeth Zeuthen: ”Hvad motiverer, hvad inspirerer, og hvordan kaldes talentet frem"

24.10.2008

Musikpædagogisk Temadag på Rytmisk Musikkonservatorium, RMC. Elisabeth Zeuthen Schneider havde et indlæg om grade:”Hvad motiverer, hvad inspirerer, og hvordan kaldes talentet frem", og Ingrid holck fortalte i ”Speaker’s Corner” om resultaterne af de første gradeprøver for musikskolebørn i maj 2008.

1. 10. 2008

Artikel i Modus: ”Grade-tests på dansk” af Elsebeth Brodersen

12.8.2008

Orienterende møde for musiklærerne på SAG; tovholder: Birthe Skou

1. 6. 2008

Artikel i Modus: ”Musikskoleelever tager grade-test” af Kirsten Brunbeck

31.5.2008

Diplomoverrækkelse i Koncertsalen i Tivoli, 6 elever fik overrakt deres gradediplomer i anledning af Musikskolernes dag i Tivoli.

26.4 2008

Praktisk prøve, "spilletest", på Københavns Musikskole; 11 musikskoleelever gik op på violin, fløjte, obo og blokfløjte. 2 elever tog grade 3, 3 elever tog grade 4, 5 elever tog grade 5, og een elev tog grade 6 med practical musicianship grade 5. Ud over musikskoleeleverne var der 8 kandidater, der tog individuelle praktiske gradeprøver. Eksaminator var Christopher Walker.

25.4.2008

Workshop på Københavns Musikskole med Christopher Walker, censor fra ABRSM

21.4.2008

Generalprøve på praktisk prøve, "spilletest", inkl. hørelære-lyncoaching for 6 fløjte- og oboelever på niveauerne 1-6

1.1. 2008

Artikler i Modus: ”En travl englænder” af Kirsten Brunbech (om Christopher Walker, ABRSM) og ”GRADEsystem i Danmark?” af Ingrid Holck og Shannon Hawes.

9.11.2007

Seminar på DKDM med Christopher Walker, ABRSM. Tovholder: Elisabeth Zeuthen Schneider

7.5.2007

Åbent Informationsmøde på DKDM med Alan Tait, Manager of European department, ABRSM, Paul Sturman, eksaminator, og Kaj Nyvang, kontaktperson i Danmark for ABRSM. Tovholder: Elisabeth Zeuthen Schneider

1.2.2007

Møde med rektor og faggrupperepræsentanter på DKDM, hvor Ingrid Holck advokerede for indførelse af det internationale gradesystem i DK

8.1.2007

Illustrationen af "The Missing Link" som powerpointshow udarbejdedes af 

Karen Englund, docent, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, DKDM, (cembalo) 
Shannon Hawes, musikskolelærer, Albertslund Musikskole (violin)
Ingrid Holck, musikskolelærer, Københavns Musikskole (fløjte)
Elisabeth Zeuthen Schneider, docent, DKDM, (violin)
 

Link: Præsentation - The missing link

Vejledning: Tryk på 'F5'-tasten for at starte powerpoint-præsentationen og brug piletasterne til at skifte side.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer